نظرسنجی

آیا آموزشهای آتش نشانی در پیشگیری از حوادث مفید است؟
نتایج

مطالب آموزشی

  • ایمنی آشپزخانه
  • ایمنی مدارس
  • نکات ایمنی زلزله
  • آمادگی جسمانی
  • وسایل گازسوز
  • سایر مطالب

روز قدس...

مقام معظم رهبری : روز جهانی قدس، روز فریاد و مقاومت امت اسلامی بر سر امریکا و صهیونیسم

در مقابل سیاستهای تفرقه انگیز است.


شرایط جذب سرباز آتش نشان اعلام شد..

شرایط جذب سرباز ازسوی سازمان آتش نشانی اعلام شد...

جزئیات بیشتر: شرایط جذب سرباز آتش نشان اعلام شد..