نظرسنجی

آیا آموزشهای آتش نشانی در پیشگیری از حوادث مفید است؟
نتایج

مطالب آموزشی

  • ایمنی آشپزخانه
  • ایمنی مدارس
  • نکات ایمنی زلزله
  • آمادگی جسمانی
  • وسایل گازسوز
  • سایر مطالب

شعار سال : همزبانی و همدلی دولت و ملت

gfhfhhf

توصیه های ایمنی در سفر

s17_-_Copy

ü     برای سفر به طبیعت و جنگل ، هنگام استراحت در حفظ درختان، گیاهان و زیبائیهای طبیعت کوشا بوده و از ایجاد آتش در این مکانها جدا خودداری نمائید.

ü     در صورت الزام به استفاده از چراغهای نفتی، ظروف نفت را به‌صورت در بسته با گنجایش کم استفاده نمائید.

ü     به خاطر داشته باشید ته سیگار روشن، چوب نیمسوخته و زغال روشن داخل اجاقها را کاملأ خاموش نموده و با اطمینان کامل آن را زیر خاک مدفون نمائید.

ü     در هنگام رانندگی در جاده، ته سیگار روشن را بر روی شاخ و برگ درختان نیندازید؛ چون باعث آتشسوزی درختان خواهید شد.

ü     از روشن کردن آتش در زیر دکلهای فشار قوی برق خودداری کنید که عدم رعایت این مورد میتواند فاجعه بزرگی به دنبال داشته باشد.

ü     به تابلوهای هشداردهنده‌ی آموزشی در مناطق پارک‌های تفریحی و پارک‌های جنگلی توجه داشته باشید.

ü     در صورت برپاکردن خیمه و چادر مراقب باشید که محل استقرار اجاقها و چراغهای خوراکپزی دورتر از خیمه و با در نظر گرفتن مسیر باد برپا شود.

ü     روشنائیهای گازی و شعلهای و مشابه را در نقطهای مصون از برخورد افراد، به خصوص بچهها مستقر نمایید.

ü     توصیه می‌شود هنگام ترک محل، ضایعات و زبالهها را داخل کیسه مخصوص ریخته و در محلهای مشخص شده توسط عوامل خدمات شهری بریزید.

ü     محل اطراف خود را حداقل تا فاصله‌ی 10 متری از شاخ و برگ درختان خشک و خاشاک پاکسازی کنید چون در اثر گرما و کوچک‌ترین حرارت و جرقه، سریعا آتش سوزی به وجود میآید.

ü     در زمان صاعقه خود را به محل امن برسانید و اگر داخل خودرو هستید، توقف نمائید و از آن خارج نشوید. ضمناً از لولههای آب، دکلهای برق، اسکلتهای فلزی، دودکشها، پستهای فشار قوی برق، ساختمانهای نیمهکاره و تک درخت فاصله بگیرید.

ü     از شکستن شاخ و برگ درختان در طبیعت خودداری کنید.

ü     چنانچه قصد رفتن به کنار رودخانهها و نهرهای پرآب را دارید، حتماً به اندازه کافی از جریان شدید رودخانهها فاصله گرفته و مراقب فرزندان خود باشید.

ü     شماره تلفنهای حوزه انتظامی، سازمان آتش نشانی و امداد و نجات و آگاهی و سایر شماره تلفنهای مربوط به سازمانهای امدادی و خدماتی هم‌چون آب و فاضلاب، برق و گاز را در دسترس داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید سریعا با این مراکز تماس بگیرید.

ü     به‌هم‌راه داشتن یک دستگاه خاموش کننده‌ی پودر و گاز آتش نشانی و کیف محتوای لوازم کمک‌های اولیه جهت استفاده در مواقع ضروری الزامی است.