نظرسنجی

آیا آموزشهای آتش نشانی در پیشگیری از حوادث مفید است؟
نتایج

مطالب آموزشی

  • ایمنی آشپزخانه
  • ایمنی مدارس
  • نکات ایمنی زلزله
  • آمادگی جسمانی
  • وسایل گازسوز
  • سایر مطالب

سالروز ولادت ابن سینا و روز پزشک گرامی باد.

سالروز ولادت ابن سینا و روز پزشک گرامی باد.

عدم ایجاد مزاحمت تلفنی ...

شاید هم اکنون حادثه دیده ای نیازمند کمک ما باشد

 

جزئیات بیشتر: عدم ایجاد مزاحمت تلفنی ...