گزارش تصویری گیرنمودن دست فرد بین وردنه برقی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

برگزاری دوره آموزشی