حریق تجاری گزارش تصویری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری حضور آتش نشانان در راهپیمایی روز قدس مورخ ۹۸/۰۳/۱۰