سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

معرفی مدیرعامل

Chief Executive Officer

نام و نام خانوادگی: محمد یساولی

جناب آقای محمد یساولی در حال حاضر سمت ریاست در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند.