سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

معرفی مدیرعامل

Chief Executive Officer

نام و نام خانوادگی: محمد یساولی

جناب آقای محمد یساولی در حال حاضر سمت ریاست در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند.

سوابق حرفه‌ای:
  • از سال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۴ مامور آتش‌نشانی
  • از سال ۱۳۷۴ لغایت ۱۳۷۶ فرمانده ایستگاه
  • از سال ۱۳۷۶ لغایت ۱۳۷۷ مسئول ایستگاه
  • از سال ۱۳۷۷ لغایت ۱۳۷۸ رئیس ستاد فرماندهی
  • از سال ۱۳۷۸ لغایت شهریور ۱۳۹۱ معاونت امور عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج
  • از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱جانشین مدیرعامل سازمان با حفظ سمت 
  • از شهریور ۱۳۹۱ معاونت آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج 
  • از اردیبهشت تا مرداد ۱۳۹۲ قائم مقام و معاونت برنامه ریزی وتوسعه سازمان همیاریهای استان البرز 
  • از آبان ماه ۱۳۹۲ تا مرداد ماه ۹۳ به عنوان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج
  • از مرداد ماه ۱۳۹۳ به عنوان مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج