image گزارش تصویری از آموزش پرسنل جدید الاستخدام (بانوان) image تجهیز ناوگان خودرویی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج به خودرو نردبان ۵۵ متری اطفاء حریق

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

نشست آموزشی ایمنی و پیشگیری جهت مدیران و کارشناسان اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات شهرداری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج