واژگونی خودرو و محبوس شدن ۴ نفر عملیات اطفاء برای مهار حریق در انباری پشت بام ساختمان مسکونی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

چهاردهمین جلسه آموزش قرآن کریم