حادثه برخورد خودرو محبوس شدن افراد گزارش تصویری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

چگونه در هنگام وقوع طوفان و رعد و برق ایمن بمانیم؟