جلوگیری از خسارت مالی در حریق بازار برزنت با واکنش سریع آتشنشانان … گزارش عملکرد ۹۷/۵/۱۵

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

گزارش تصویری از آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه پرسنل انتظامات شهرداری و سازمان های تابعه