گزارش تصویری اعلام آماده باش در شرایط بحرانی سیلاب یازدهم و دوازدهم فروردین ۹۸ گزارش تصویری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری از استقرار نیروهای آتش نشانی در روز سیزدهم فروردین (روز طبیعت)