حادثه برخورد خودرو و محبوس شدن افراد image حادثه برخورد خودرو سنگین با ساختمان مسکونی-تجاری

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری از برگزاری آزمون معاونت عملیاتی نیروهای آتش نشانی