گزارش تصویری نجات معجزه آسای کارگر ساختمانی از زیر آوار توسط آتش نشانان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری