گزارش تصویری حریق مسکونی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری