گزارش تصویری حادثه برخورد خودرو

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری