سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

بانوان آتش نشان

مقدمه :

اشاعه و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی در بین افراد جامعه و جلوگیری از خسارات ناشی از آتش سوزی و حوادث امداد و نجات ، به منظور دستیابی به جامعه ای ایمن ، رفع و یا کاهش خسارات جانی و مالی ، امری است که همیاری ، همفکری و مشارکت کلیه اقشار جامع را می طلبد ، لذا با توجه به اینکه تحقق این مهم بر عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی هر شهر بوده ، ضرورت تشکیل گروه بانوان آتش نشان بر مبنای یاری رساندن به خود و کمک به دیگران ، بیش از پیش احساس و در واقع برای هر ایرانی یک وظیفه ملی و اجتماعی محسوب و لازم است ، کلیه افراد جامعه با آمادگی کامل در اجرای این اصل حیاتی سهیم و به آن عمل نمایند.

در این راستا و به منظور تحقق این امر اولین ایستگاه آتش نشانی ویژه بانوان جمهوری اسلامی ایران  پس از سالها تحقیق با حضور مسئولین ، معاونین و روسای محترم وزارت کار ، استانداری تهران ، شورای شهر و شهرداری در کلان شهر کرج افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

لذا با توجه به اهمیت موضوع خلاصه ای از اهداف ، دلایل تشکیل ، دستور العمل اجرائی و شرح وظایف این گروه از آتش نشا نان  بشرح ذیل ارائه می گردد.

مهمترین دلایل تشکیل گروههای بانوان آتش نشان :

۱- فرهنگ عمومی حاکم بر مردم کشور با تکیه بر تعالیم عالی اسلامی و اخلاق انسانی .

۲- توصیه و تاکید مسئولین و دست اندر کاران نظام جمهوری اسلامی ایران .

۳- اشاعه فرهنگ ایمنی در بین کلیه اقشار جامعه بویژه بانوان که درصد زیادی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

۴- استفاده از تجارب کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در امر مشارکت بانوان در فعالیتهای امداد و نجات.

۵- خسارت وارده بر جامعه و کشور به دلیل عدم وجود استفاده از خدمات بانوان در امر امداد رسانی و نجات.

اهم اهداف تشکیل گروه های بانوان :

۱- ارتقاء و ترویج سطح فرهنگ ایمنی عموم افراد جامعه در سطوح مختلف سنی و جنسیتی (خصوصا بانوان جامعه)

۲- آشنایی افراد جامعه با وظایف و مسئولیتهای خطیر آتش نشا نان .

۳- ترغیب عموم افراد جامعه بویژه بانوان به آگاهی و پویایی در زمینه مسایل ایمنی و آتش نشانی .

۴- به حداقل رسانیدن خسارات مالی ، جانی ناشی از حوادث.

۵- اشاعه آموزش همگانی ایمنی در برخورد با حوادث و آتش سوزی .

دستور العمل اجرایی تشکیل گروه بانوان آتش نشان :

سازمانهای آتش نشانی می توانند با اتخاذ شیوه های گوناگون و لحاظ راهکارهای مناسب جهت جذب نیروی بانوان آتش نشان اقدام نمایند که موارد ذیل به عنوان شیوه های جذب نیرو ارائه می گردد.

۱- ارتباط مستقیم با مردم : با هدف آگاهی دادن به شهروندان از وضعیت ایمنی و آتش نشانی شهر و جلب مشارکت آنان در فعالیتهای داوطلبانه مؤثر .

۲- اقدام از طریق رسانه های گروهی و جراید : به منظور اعلام تشکیل گروه بانوان آتش نشان و شرایط عضویت آنان از طریق جراید و شبکه صدا و سیما

۳- ارتباط با سازمانها و ادارات : در جهت نیل به اهداف مورد نظر و جذب بانوان در امور ایمنی

شرح وظایف بانوان آتش نشان :

۱- کمک به افراد آسیب دیده از  حریق وحوادث و نجات آنها از کانون حادثه.

۲- انجام کمکهای اولیه و رساندن مصدومان و مجروحین به نزدیکترین محل درمانی.

۳- شرکت در کلاسهای آموزشی  تئوری و عملی  جهت  فراگیری اصول و نکات ایمنی در راستای اهداف آموزشی سازمانهای آتش نشانی .

۴- کوشش در برقراری ارتباط  با شهروندان ، آگاهی دادن  به آنان و انتقال نکات ایمنی.