سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

نوشته های دسته بندی : اخبار و حوادث

عملیات ۱۲۵ برای رهایی انگشت از انگشتر تنگ

انگشتر تنگی که باعث تورم و درد شدید در انگشت دست یک خانم جوان شده بود، با تلاش آتش نشانان رهاسازی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، در ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز گذشته به دنبال مراجعه حضوری یک خانم حدودا ۱۸ ساله به ایستگاه ۱۰۵ مبنی بر گیر نمودن انگشتر در انگشت دست، بلافاصله آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص، عملیات رهاسازی انگشتری را آغاز نموده و با احتیاط کامل بوسیله تجهیزات انگشتربر، انگشتر را از انگشت متورم شده این خانم خارج و به ناراحتی وی پایان دادند.

آتش سوزی در کانکس نگهبانی

آتش سوزی یک دستگاه کانکس نگهبانی در کیانمهر، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، مقارن ساعت ۱۹:۵۷ بعدازظهر روز گذشته در پی اطلاع رسانی شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی یک دستگاه کانکس، بلافاصله نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه ۱۰۴،۱۲۴ توسط ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی کرج به آدرس کیانمهر، بلوار نماز غربی اعزام گردیدند. با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده شد یک دستگاه کانکس نگهبانی دچار آتش سوزی شده، آتش نشانان سریعاً پس از قطع جریان برق، با بکارگیری تجهیزات تخصصی حریق را مهار و سپس اطفاء نمودند. خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از نگهبانان آسیبی نرسید و نیروهای عملیاتی پس از تهیه گزارش و ارائه تذکرات ایمنی، به ماموریت خود پایان دادند.

عملیات ۱۲۵ برای نجات چهار شهروند از داخل کابین آسانسور

کابین آسانسور ساختمان مسکونی واقع در خیابان قلم، محبوس شدن چهار شهروند را به دنبال داشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وقتی ساکنان ساختمان مسکونی متوجه بروز ایراد فنی در آسانسور شدند. بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست کمک کردند که سریعاً آتش نشانان ایستگاه ۱۲۲ ساعت ۱۷:۵۸ بعدازظهر روز گذشته به آدرس گوهردشت، بلوار انقلاب اعزام شدند. آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند که کابین آسانسور ساختمان مسکونی در بین طبقات دچار نقص فنی شده و گیر نموده است، که بلافاصله پس از قطع جریان برق و ایمن سازی کامل و با استفاده از تجهیزات تخصصی، کابین را به طبقه فوقانی انتقال داده و افراد محبوس شده که سه خانم حدودا ۳۶،۳۸،۵۸ ساله و یک کودک ۴ ساله بودند را بدون هیچ گونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند و پس از ارائه تذکرات ایمنی به ساکنین ساختمان به ماموریت خود پایان دادند.

حریق خودرو در بلوار کامیونداران

آتش سوزی یک دستگاه خودرو نیسان در بلوار کامیون داران، آتش نشانان را به محل حادثه کشاند

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، در ساعت ۷:۵۲ صبح روز گذشته در پی اطلاع رسانی شهروندان به سامانه ۱۲۵، مبنی بر حریق خودرو، بلافاصله نیروهای عملیاتی از دو ایستگاه ۱۰۸،۱۱۷ به آدرس بلوار کامیون داران اعزام شدند. با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه مشاهده نمودند یک دستگاه خودرو نیسان دچار آتش سوزی شده بود. آتش نشانان سریعاً وارد عمل شده، حریق را مهار و سپس اطفاء نمودند و پس از تهیه گزارش و ایمن سازی محیط به ماموریت خود پایان دادند.

عملیات ۱۲۵ برای رهایی انگشت از انگشتر تنگ

انگشتر تنگی که باعث تورم و درد شدید در انگشت دست یک خانم شده بود، با تلاش آتش نشانان رهاسازی شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، در ساعت ۲۲:۳۰ شب گذشته به دنبال مراجعه حضوری یک خانم حدودا ۳۷ ساله به ایستگاه ۱۲۴ مبنی بر گیر نمودن انگشتر در انگشت دست، بلافاصله آتش نشانان با استفاده از تجهیزات مخصوص، عملیات رهاسازی انگشتری را آغاز نموده و با احتیاط کامل بوسیله تجهیزات انگشتربر، انگشتر را از انگشت متورم شده این خانم خارج و به ناراحتی وی پایان دادند.

عملیات ۱۲۵ برای نجات یک شهروند از داخل کابین آسانسور

کابین آسانسور ساختمان مسکونی واقع در خیابان داریوش، محبوس شدن یک شهروند را به دنبال داشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وقتی ساکنان ساختمان مسکونی متوجه بروز ایراد فنی در آسانسور شدند. بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست کمک کردند که سریعاً آتش نشانان ایستگاه ۱۲۲ ساعت ۱۱:۱۶ صبح روز گذشته به آدرس خیابان داریوش، کوچه قائم اعزام شدند. آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند که کابین آسانسور ساختمان مسکونی در بین طبقات دچار نقص فنی شده و گیر نموده است، که بلافاصله پس از قطع جریان برق و ایمن سازی کامل و با تجهیزات تخصصی، کابین را به طبقه فوقانی انتقال داده و فرد محبوس شده را که مردی حدودا ۵۶ ساله بود را بدون هیچ گونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

حریق ضایعات

آتش سوزی ضایعات در محدوده بلوار ارم، با تلاش آتش نشانان مهار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، ساعت ۱۰:۲۹ صبح امروز با اعلام خبر آتش سوزی ضایعات واقع در بلوار ارم، خیابان یکصد و بیست بلافاصله آتش نشانان ایستگاه ۱۰۴ به دستور ستاد فرماندهی آتش نشانی کرج، به محل حادثه اعزام شدند. با رسیدن آتش نشانان به محل مشاهده گردید قسمتی از ضایعات این مکان طعمه شعله های آتش شده و با توجه به قابل اشتعال بودن ضایعات، آتش سوزی به سرعت در حال گسترش بود که آتش نشانان بی درنگ با استفاده از تجهیزات تخصصی، حریق را مهار و سپس اطفاء نمودند و پس از بازدید و بررسی کامل محل حادثه و تخلیه کامل دود به ماموریت خود را پایان دادند.

حریق باغ

آتش سوزی باغی در آسیاب برجی، با حضور به موقع آتش نشانان مهار و اطفاء گردید

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، ساعت ۷:۱۲ صبح امروز طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در محوطه قطعه باغی واقع در آسیاب برجی، کوچه توحید بلافاصله آتش نشانان از ایستگاه ۱۰۸به محل حادثه اعزام شدند. نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به محل سریعاً وارد عمل شده و به وسیله تجهیزات تخصصی حریق را مهار و سپس اطفاء نموده و از سرایت آتش به نقاط دیگر باغ ممانعت به عمل آوردند. آتش نشانان پس از لکه گیری و تهیه گزارش، به ماموریت خود پایان دادند.

عملیات ۱۲۵ برای نجات یک شهروند از داخل کابین آسانسور

کابین آسانسور ساختمان مسکونی واقع در بلوار دانش، محبوس شدن یک شهروند را به دنبال داشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وقتی ساکنان ساختمان مسکونی متوجه بروز ایراد فنی در آسانسور شدند. بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست کمک کردند که سریعاً آتش نشانان ایستگاه ۱۰۴ ساعت ۱۳:۵۲ ظهر روز گذشته به آدرس بلوار دانش، کوچه مریم اعزام شدند. آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند که کابین آسانسور ساختمان مسکونی در بین طبقات دچار نقص فنی شده و گیر نموده است، که بلافاصله پس از قطع جریان برق و ایمن سازی کامل و با تجهیزات تخصصی، کابین را به طبقه فوقانی انتقال داده و فرد محبوس شده را که یک خانم حدودا ۴۰ ساله بود را بدون هیچ گونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.

عملیات ۱۲۵ برای نجات ۲ شهروند از داخل کابین آسانسور

کابین آسانسور ساختمان مسکونی واقع در خیابان قلم، محبوس شدن ۲ شهروند را به دنبال داشت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، وقتی ساکنان ساختمان مسکونی متوجه بروز ایراد فنی در آسانسور شدند. بلافاصله با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته و درخواست کمک کردند که سریعاً آتش نشانان ایستگاه ۱۵۶ ساعت ۱۱:۵۸صبح امروز به آدرس خیابان قلم، کوچه چهارم اعزام شدند. آتش نشانان پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند که کابین آسانسور ساختمان مسکونی در بین طبقات دچار نقص فنی شده و گیر نموده است، که بلافاصله پس از قطع جریان برق و ایمن سازی کامل و با استفاده از تجهیزات تخصصی، کابین را به طبقه فوقانی انتقال داده و افراد محبوس شده که مردی ۲۷ ساله و یک خانم ۵۷ ساله بودند را بدون هیچ گونه آسیبی از داخل کابین خارج نمودند.