سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اخبار و رویدادها

حادثه

در ساعت ۱۵:۲۰ مورخ چهارشنبه ۲۶تیرماه ۱۳۹۸ طی تماسی تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام…

ادامه مطلب