سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اخبار و رویدادها

انتصاب

طی مراسمی مورخ ۱۳۹۹/۳/۱ در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از زحمات آقای حسن خدابین در سمت معاونت مالی…

ادامه مطلب