سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اداره امور پشتیبانی و ماشین آلات

Support & Machinery Department
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی پور محمد

مدرک تحصیلی: کارشناس

جناب آقای محمد مهدی پورمحمد در حال حاضر سمت ریاست اداره امور پشتیبانی و ماشین آلات در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در سازمان آتش نشانی سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته‌اند.

مشروح وظایف اداره:
  • به زودی محتوا افزوده خواهد شد.