سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اداره تربیت بدنی

Physical Education Department

جناب آقای پویا حسرتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت شهری

جناب آقای مهندس پویا حسرتی در حال حاضر سمت سرپرست اداره آموزش و تربیت بدنی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند.

اداره آمورش و تربیت بدنی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج مشتمل بر ۳ واحد سازمانی آموزش برون سازمانی، آموزش درون سازمانی و واحد تربیت بدنی می‌گردد که در ذیل شرح خدمات واحد تربیت بدنی قابل مشاهده می‌باشد:

 • واحد تربیت بدنی
  عنوان موضوع  (وظیفه، ماموریت محوله) ردیف
  هماهنگی لازم وبرگزاری آزمون های ادواری آمادگی جسمانی در بین پرسنل سازمان ۱
  هماهنگی لازم وبرگزاری  برنامه های آماده سازی در بین پرسنل  سازمان ۲
  برنامه ریزی در خصوص برگزاری مسابقات مختلف ورزشی ۳
  تهیه و تدوین آیین نامه مسابقات مختلف عملیاتی -ورزشی ۴
  انجام امور مربوط به تجهیز ایستگاه ها به لوازم ورزشی استاندارد ۵
  برگزاری مانور و اردو های عملیاتی ورزشی ۶
  تهیه تقویم آموزش سالانه وبرنامه های کوتاه مدت و بلند مدت تربیت بدنی ۷

  با عنایت به وجود تفاوت‌ها در موضوعات ورزشی با امور آموزشی و توجه به این‌که واحد تربیت بدنی زیر شاخه‌ای از اداره آموزش و تربیت بدنی می‌باشد لذا در برنامه‌های واحد سعی گردیده به منظور ایجاد وحدت و جلوگیری از پراکندگی در امور اداره آموزش و تربیت بدنی طبق برنامه‌های اداره مذکور در مقوله آموزش بر اساس طرح نظام آموزش هماهنگ کارکنان دولت طرح ریزی گردد (گاه در ارائه تعاریف نیز نقایص مشهود است)، لذا در این موضوع واحد دارای سه فعالیت اصلی زیر است. شامل:

  ۱- آماده سازی

  ۲- بازآموزی

  ۳- نوآموزی

  آماده سازی

  شامل کلیه اقداماتی است که فرد را در بدو ورود به سازمان از بعد جسمانی آماده برای حضور در صف عملیات به منظور انجام ماموریت‌های محوله می‌نماید. لذا در برگیرنده تمریناتی است گروهی، که تمرکز عمدهء آن بر افزایش سطح قابلیت‌های جسمانی در فاکتورهای آمادگی جسمانی است. لذا آماده سازی به مجموعه برنامه‌ریزیهای لازم برای افزایش میزان آمادگی جسمانی پرسنل درحال آموزش برای ورود به عرصه خدمت درسازمان اطلاق میگردد.

  بازآموزی

  پس از ورود نیروها به سازمان و به کلیه اقداماتی که جهت حفظ و یا افزایش سطح آمادگی جسمانی پرسنل انجام می‌گیرد باز آموزی خوانده می‌شود.

  نوآموزی

  نو آموزی در تربیت بدنی به سلسله اقداماتی گفته میشود که فرد با گذراندن دورهای لازم در فدراسیون‌ها و انجمن‌های مربوطه به منظور رفع نیازهای سازمان در خصوص تربیت مربی در رشته‌های مختلف بلاخص مربیگری آمادگی جسمانی و عملیاتی – ورزشی در راستای حفظ آمادگی جسمانی عموم پرسنل، انجام تمرینات در رشته‌های مختلف، انتخاب تیم و شرکت در مسابقات به درجه مربیگری نائل می‌گردد.

  آزمون‌های ورزشی

  آزمون ، سنجش ،امتحان و یا تست که به صورت اسم به کار می‌روند با یک دیگر مترادف هستند و معنای همه آن‌ها عبارت است از ابزاری که می‌تواند میزان کیفیت شیئ ویژه را به طور کمی و عینی به دست دهد این ابزار اصل و اساس اندازه‌گیری را تشکیل می‌دهد که بسیار تخصصی است و هر کدام ویژه اندازه گیری یک کیفیت و یا شیئ معین می‌باشد.

  همان گونه که اشاره گردید آزمون ابزاری است برای اندازه گیری و (اندازه گیری در یک مفهوم وسیع عبارت است از تخصیص نمره به اشیاء و یا رویدادها بر طبق قاعده‌ها و ضابطه‌های تعیین شده .) که بدینوسیله امکان ارزیابی و یا ارزشیابی که هدف آن (دادن مفهوم و محتوا به اطلاعات خامی است که در اندازه گیری حاصل شده است) میسر گردد.

  لذا با توجه به مطالب فوق الذکر (آزمون‌ها بسیار تخصصی هستند و هر کدام ویژه اندازه‌گیری یک کیفیت و یا شیئ معین می‌باشد) آزمون‌های ورزشی در تربیت بدنی هرکدام دارای هدف خاص و زمان ویژه می‌باشد.