سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اداره طرح و برنامه

Planning Department

مشروح وظایف اداره:
 • تهیه گزارش‌های عملکرد دوره‌ای از فعالیت‌های سازمان 
 • نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و اعمال نتایج حاصل در برنامه‌ها و فعالیت‌های آتی 
 • سیاست‌گذاری و نظارت بر خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سازمان 
 • انجام مطالعات لازم به منظور طراحی الگوی ساختاری و سیستم‌ها و روش‌های متناسب با نیازهای سازمانی 
 • تنظیم چارت سازمانی و تدوین اهداف و شرح وظایف واحدها و سازمان تفصیلی 
 • امکان‌سنجی و بررسی مستمر سازمان،سیستم‌ها و روش‌های سازمانی و استقرار برنامه مدیریت اسناد و کنترل فرم‌ها به منظور اصلاح و بهبود آن‌ها 
 • تهیه ضوابط، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و روش‌های مورد نیاز در کلیه زمینه‌ها و اصلاح و تغییر آن‌ها در صورت لزوم 
 • مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور استقرار نظام سازمانی بهینه ( ISO,EFQM,TQM,… ) 
 • ایجاد هماهنگی لازم در فعالیت‌های آماری حوزه‌های مختلف 
 • ایجاد تفکر ثبتی نمودن نظام آماری 
 • برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم جهت ایجاد ساختار و ارتباط الکترونیکی بین بانک‌های اطلاعاتی سطح سازمان 
 • برنامه‌ریزی لازم در جهت تدوین نیازهای آموزشی، استاندارد نمودن و مدون کردن آن‌ها با توجه به شرح شغل و وظایف شاغل برای کلیه سطوح سازمانی (نیازسنجی آموزشی) 
 • مکانیزاسیون نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سازمان و مدیریت شبکه الکترونیکی WAN,LAN 
 • انجام کلیه مطالعات مرتبط با IT 
 • تهیه آمار و اطلاعات مربوط به امور انجام شده به واحدهای مختلف سازمان و انطباق آن با اهداف کلی سازمان و تهیه انحرافات از حالت استاندارد و برنامه‌ریزی در جهت اقدامات اصلاحی در رابطه با عملکرد سیستم و پرسنل سازمان به منظور دستیابی به اهداف سازمان. 
 • تدوین و ارائه راه‌کار مناسب با توجه به اهداف سازمانی و ارائه به منظور تصویب نهایی 
 • تعیین اهداف کلان سازمانی با توجه به بودجه، درآمد و نیازهای سازمان ( بر اساس مصوبات شورا و هئیت مدیره سازمان و. . . )
 • انجام برنامه‌ریزی‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به خط مشی‌ها و اهداف سازمان
 • تهیه، تنظیم و پیش‌بینی بودجه عمرانی سالانه سازمان با همکاری سایر دفاتر و بر اساس مصوبات ارسالی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر
 • شرکت در جلسات داخلی و خارجی سازمان به جهت تدوین برنامه‌های آتی سازمان در راستای اهداف مدیریتی وسازمانی.