سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اداره مالی

Financial Department
نام و نام خانوادگی: اسماعیل معدنی‌پور

مدرک تحصیلی: کارشناس

جناب آقای مهندس اسماعیل معدنی پور در حال حاضر سمت ریاست اداره مالی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در سازمان آتش نشانی سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته‌اند.

مشروح وظایف اداره:
  • به زودی محتوا افزوده خواهد شد.