سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

اداره پیشگیری و نظارت

Prevention & Supervision
نام و نام خانوادگی: مهدی عقبایی

مدرک تحصیلی: کارشناس عمران

جناب آقای مهندس مهدی عقبایی در حال حاضر سمت ریاست اداره پیشگیری و نظارت در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در این سازمان سمت‌های مختلفی همچون کارشناس مسئول طرح و بررسی را بر عهده داشته‌اند.

اداره پیشگیری و نظارت مشتمل بر ۳ واحد سازمانی ایمن سازی، بررسی علل حریق و حوادث، و واحد طرح و بررسی می‌باشد که در ذیل به معرفی خدمات این واحدها می‌پردازیم:

 • واحد ایمن‌ سازی

  ۱- بازدید و بررسی وضعیت ایمنی کلیه اماکن موجود (تجاری ، صنعتی ، اداری ، آموزشی ، فرهنگی ، درمانی ، تجمعی ، انباری و … )

  ۲- انجام خدمات مشاوره‌ای و ارایه دستورالعمل ایمنی

  ۳- نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان

  ۴- بررسی نهایی نحوه اجرای دستورالعمل‌های صادره و صدور گواهی

  ۵- مکاتبه با شهرداری مناطق و مراکز ذیربط درخصوص اماکن پرخطر سطح شهر

 • واحد بررسی علل حریق و حوادث

  ۱- پاسخ به استعلام‌های صورت گرفته از سازمان درخصوص علل حریق و حوادث به وقوع پیوسته

  ۲- پاسخ به استعلام‌های مراجع قضایی – انتظامی  و شرکت‌های بیمه درخصوص علت بروز حریق و حوادث

  ۳- صدور گواهی شرح خسارت حریق و حوادث در پی درخواست کتبی زیان‌دیدگان

  ۴- بازدید کارشناسی و علت‌یابی حریق و حوادث خارج از محدوده کرج (شهرهای اقماری)

 • واحد طرح و بررسی

  ۱- بررسی نقشه‌های پیشنهادی و ارائه راهنمایی‌های لازم به منظور نهایی شدن نقشه‌های معماری برقی و مکانیکی

  بررسی و تائید نقشه‌های معماری، تأسیسات برقی (اعلام حریق) و تاسیسات مکانیکی (اطفاء حریق) در زمان صدور جواز

  ۳- بازدید کارشناسان سازمان از ساختمان‌ها در زمان ساخت با درخواست مالکین و ارائه راهنمایی لازم

  ۴- پاسخ به استعلام‌های شهرداری و شهرک‌های صنعتی درخصوص بررسی وضعیت ایمنی و آتش‌نشانی ساختمان‌ها، واحدهای تجاری، صنعتی و غیره

  ۵- ارائه مشاوره درخصوص نحوه اجرای سیستم‌های اعلام و اطفاء حریق در ساختمان‌ها، واحدهای تجاری ، صنعتی و غیره و پیگیری ساماندهی مجریان ذیصلاح در این خصوص

مدارک مورد نیاز جهت ارایه به واحدها


 • مدارک مورد نیاز واحد ایمن‌ سازی
  اماکن تجاری اماکن خصوصی و دولتی
  اصل نامه شهرداری نامه درخواست با معرفی نماینده
  کپی آخرین برگ درآمد نوسازی شهرداری کپی مدرک شناسایی نماینده
  پروانه کسب نقشه معماری وضع موجود (A3)
  کپی کارت ملی-شناسنامه متقاضی فیش هزینه کارشناسی
  فیش هزینه کارشناسی
 • مدارک مورد نیاز واحد بررسی علل حریق و حوادث
  مدارک دریافت علت حریق و حادثه مدارک دریافت گواهی حریق و حادثه
  نامه از مراجع قضایی-انتظامی و یا شرکت‌های بیمه

  مدارک احراز مالکیت و سکونت

  (کپی سند-کپی اجاره خانه-کپی قولنامه-کپی مبایعه نامه)

  مدارک شناسایی (کارت ملی الزامی است)

  مدارک شناسایی

  (کارت ملی الزامی است)

  فیش واریزی جهت هزینه کارشناسی
  مراحل دریافت گواهی حریق و حادثه

  حضور مالک یا مستاجر یا وکیل قانونی

  مدارک شامل اسناد هویتی و مالکیت (سند – اجاره نامه ، قولنامه ، شناسنامه و کارت ملی )

  تکمیل فرم درخواست گواهی ، اخذ دستور از ریاست اداره پیشگیری و ثبت در دبیرخانه سازمان

  تحویل گواهی و اخذ رسید

  در مجتمع های مسکونی، حضور نماینده مجتمع به همراه استشهاد از کلیه ساکنین الزامی می‌باشد .

  در حریق و حوادث بوقوع پیوسته در ادارات ، سازمان‌ها ، شرکت‌ها و کارخانجات و …. حضور نماینده با درخواست و معرفی نامه کتبی از آن مرکز و اسناد هویتی الزامی می‌باشد .

  مراحل دریافت گزارش علت حریق و حادثه

  اعلام علت حریق یا حادثه صرفاٌ با درخواست کتبی از سوی مراجع قضایی – انتظامی و یا شرکت‌های بیمه امکان‌پذیر می‌باشد .

  درخواست کتبی از مراجع قضایی – انتظامی و یا شرکت‌های بیمه .

  حضور مالک یا مستاجر یا وکیل قانونی الزامی است .

  واریز هزینه کارشناسی به حساب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج .

  بازدید کارشناسی از خودرو و یا محل حادثه .

  دریافت رسید و ارائه پاسخ نامه .

  مراحل دریافت گواهی شرح خسارت بازدید ( در حوادثی که تیم عملیاتی سازمان به محل اعزام نشده است.)

  حضور مالک یا مستاجر یا وکیل قانونی

  تکمیل فرم درخواست اعزام کارشناس.

  واریز هزینه کارشناسی به حساب سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج.

  بازدید کارشناس سازمان و تهیه گزارش .

  اخذ رسید و دریافت گواهی

 • مدارک مورد نیاز واحد طرح و بررسی
  مدارک جهت صدور جواز مدارک جهت پایان کار
  نامه شهرداری/ شهرک صنعتی نامه شهرداری/ شهرک صنعتی
  کپی دستور نقشه کپی گزارش جدولی مهندس ناظر
  کپی وکالت (درصورت مراجعه وکیل) کپی جواز (صفحات نوشته شده)
  کپی مدارک مالکیت (سند یا قولنامه) کپی وکالت (درصورت مراجعه وکیل)
  کپی مدارک شناسایی (کارت ملی – شناسنامه) کپی مدارک شناسایی (کارت ملی – شناسنامه)
  ارائه کلیه نقشه‌های معماری ، تأسیسات برقی و مکانیکی کپی مدارک مالکیت (سند یا قولنامه)
  کپی A3 کلیه نقشه‌های معماری اجرایی با مهر مهندس ناظر