سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۰۱

بلوار امامزاده حسن،نرسیده به پل ذوب آهن

حسین کریمی

رئیس ایستگاه ۱۰۱

نشانی: بلوار امامزاده حسن، نرسیده به پل ذوب آهن
   شماره تلفن مستقیم: ۳۲۸۰۰۰۰۳