سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۰۳

حسین رنجبر آزاد
رئیس ایستگاه ۱۰۳

نشانی: رجائی شهر، بلوار استقلال ،  جنب پلیس راهور
   شماره تلفن مستقیم: ۳۴۴۱۱۱۶۴