سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۰۴

 • اطلاعات عمومی ایستگاه

  مجید کاظمی
  رئیس ایستگاه ۱۰۴

  نشانی: فاز ۴ مهرشهر، بلوار گلها
     شماره تلفن مستقیم:  ۳۳۵۱۴۴۴۴ ۰۲۶

 • اطلاعات مسئول ایستگاه
  Empty Team
  محمدرضا ابراهیمی
 • مناطق تحت پوشش