سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۱۷ (بانوان آتش نشان)

 • اطلاعات عمومی ایستگاه

  خانم سارا شعباندوست

  رئیس ایستگاه ۱۱۷

  (بانوان آتش نشان)

 • اطلاعات مسئول ایستگاه
  Empty Team
  جلیل آژیر
 • مناطق تحت پوشش

اطلاعات ایستگاه به زودی در این قسمت قرار می‌گیرد