سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۲۰

 • اطلاعات عمومی ایستگاه

  فرشاد پهلوانی
  رئیس ایستگاه ۱۲۰

  نشانی: ساسانی خیابان کشتارگاه
     شماره تلفن مستقیم: ۳۴۲۱۶۸۴۸ ۰۲۶

 • اطلاعات مسئول ایستگاه
  Empty Team
  امیرمسعود هاشمی
 • مناطق تحت پوشش

اطلاعات ایستگاه به زودی در این قسمت قرار می‌گیرد