سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

ایستگاه ۱۳۲

صالحی (Copy)غلامرضا صالحی
رئیس ایستگاه ۱۳۲