سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

خط مشی کیفیت

Quality Policy

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با درک آرمان و رسالت خود و با اعتقاد به صداقت و وجدان کاری و با باور به اینکه آموزش ، پیشگیری و مهارت عامل اصلی کاهش مخاطرات حوادث شهری می باشد اهداف اصلی خود را در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت براساس استاندارد

ISO 9001 : 2008

بر موارد زیر استوار نموده است :

– بهبود مداوم کیفیت در ارائه خدمات ایمنی شهری

– برآورده کردن نیازها و انتظارات مراجعین و دستیابی به خشنودی ایشان بعنوان یک سازمان خدمت رسان در ارائه خدمات مطلوب تر

– ارتقاء سطح دانش، آگاهی و آمادگی جسمانی کارکنان سازمان در جهت بالا بردن علاقه و خلاقیت و آمادگی آنها در راستای دست یابی به اهداف کیفی

– نقشی تعیین کننده در توسعه شهری ایمن و آرامش شهروندان

– کسب جایگاهی ویژه در بین سازمانهای آتش نشانی کشور

که تعهد به بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و این خط مشی در سرتاسر سازمان  یک امر اخلاقی است و با اجرای برنامه های طراحی شده در قالب یک نظام مدیریت کاملاً مدون و جامع , رضایت مراجعین، پرسنل و سازمان تامین می گردد.

سهراب شهبانی – مدیرعامل

 خط مشی کیفیت