سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

فرصت‌های شغلی

متأسفیم! در حال حاضر هیچگونه استخدام و همکاری به صورت قراردادی یا رسمی صورت نمی‌پذیرد. در صورت صدور مجوز استخدام، مراتب از طریق همین سایت و نیز روزنامه‌ها و رسانه‌های عمومی به اطلاع خواهد رسید.