سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معرفی ریاست سازمان

General Management
ریاست سازمان


DSC_9500
عباس وحیدی
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج