سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معرفی ریاست سازمان

General Management
ریاست سازمان

محمد یساولی

رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج

محمد یساولی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، متولد اول مهرماه ۱۳۵۳ می باشد. وی دانش آموخته رشته کارشناسی حقوق و علوم قضایی از تهران و دارای ۲۷ سال پیشینه حرفه ای در شهرداری کرج است. ۲۴ سال در حوزه نظارتی مشغول به فعالیت بوده و حدود سه سال است که وارد مدیریت اجرایی شده است.
پیش از مسئولیت فعلی دوسال مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری کرج بوده و یک سال است که ریاست سازمان آتش نشانی را بر عهده دارد.
این سومین دوره ای است که در آتش نشانی فعالیت می کند؛ دو دوره سابقه کار در آتش نشانی مربوط به حوزه نظارت است.