سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

مدیر عملیاتی منطقه دو

DSC_0623 (Copy)

حسین خدابنده
مدیر عملیاتی منطقه دو