سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

مدیر عملیاتی منطقه سه

DSC_0661

پژمان ملکی
مدیر عملیاتی منطقه سه