سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

مدیر عملیاتی منطقه چهار

DSC_0656

جابر خوشگرد
مدیر عملیاتی منطقه چهار