سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معاونت مالی و اداری

Deputy Financial

مهدی علادین