گزارش تصویری: تکریم از بازنشستگان سازمان حریق آموزشگاه عکاسی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

نشست صمیمانه ریاست سازمان با همکاران ایستگاه ۱۰۱