سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

پایگاه مقاومت بسیج