سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

معاونت ایمنی و پیشگیری

Deputy Education & Prevention
نام و نام خانوادگی: جواد محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس برق

جناب آقای مهندس جواد محمدی در حال حاضر سمت معاونت آموزش و پیشگیری در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج را بر عهده دارند. ایشان تا پیش از این در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج سمت‌های مختلفی را بر عهده داشته‌اند.

مشروح وظایف معاونت:
  • تهیه و تنظیم طرح‌های ایمنی سطوح مختلف به منظور کاهش حریق‌ها و حوادث مبتلا به جامعه.
  • ارائه طرح‌های ایمنی با توجه به طرح جامع آتش نشانی کرج و طرح‌های توسعه شهری به منظور ایجاد شهری سالم و جامعه‌ای ایمن.
  • همکاری و مشارکت با سازمان‌ها و نهادهای ذیربط دولتی و خصوصی در ارتباط با تهیه و تنظیم و تدوین کدهای استاندارد ایمنی متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و سیاست‌های مملکت.
  • یافتن و ارائه شیوه‌های نوین برای استفاده از کدهای ایمنی در سازمان.
  • ارتباط با وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با ایمنی جامعه به منظور اطلاع ازسیاست‌ها و خط مشی آنان و هماهنگ نمودن سازمان با سیاست‌های مزبور.
  • نظارت بر تجزیه و تحلیل علل حریق‌ها و حوادث و ارائه آمار و نمودار خسارات به نهادهای ذیربط.
  • ارتباط با مجامع جهانی حفاظت از حریق، دانشگاه‌ها، آمادگی‌ها و سازمان‌های آتشنشانی داخلی و خارجی برای اطلاع از آخرین تازه‌های علمی و حرفه ای.
  • شرکت در جلسات و کمیسیون‌های اداری و جلسات خارج از اداره در حدود وظایف و اختیارات
  • شرکت در میزگردها و مصاحبه‌های ایمنی رسانه‌های گروهی داخلی و خارجی درحدود اختیارات.
  • ارائه راهکارهای مناسب برای ترویج و اشاعه فرهنگ ایمنی در جامعه.