image سقوط فرد از ارتفاع image گیر نمودن خودرو داخل رودخانه

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

گزارش تصویری از آیین رونمایی از خودرو های عملیاتی