سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرج

نوشته های دسته بندی : اخبار و حوادث

khodro
حادثه : برخورد خودرو محبوس شدن فرد
در ساعت ۱۵/۴۸ مورخ ۹۹/۱/۱طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمین شهرداری کرج اعلام یک مورد حادثه برخوردخودرو در آدرس :بزرگراه کرج به سمت قزوین را نمودند که سریعا” از نزدیکترین ایستگاه های سازمان خودروها و نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده میشود که  دو دستگاه خودرو تریلی بنز آکسور و تاکسی (جیلی)به یکدیگر برخورد نموده اند که که پس از انحراف منجر به سقوط هر دو خودرو از روی پل و مصدومیت ومحبوس شدن هدایت کننده تریلی (مذکر۴۰ ساله) شده بود که بلافاصله اقدامات امداد ونجات توسط آتش نشانان انجام و فرد مصدوم پس از رهاسازی تحویل عوامل اورژانس گردید.
حادثه
حادثه  : سقوط فرد داخل چاه

در ساعت ۲۰/۰۹ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام یک مورد حادثه سقوط فرد ؛در آدرس:کرج- خ شهید بهشتی -میدان شهدا را مینمایند که سریعا” از ۳ایستگاه نیروها و خودورهای عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده نمودند که یک نفر ( مونث  ۵۵ ساله) به  داخل چاه فاضلاب به عمق  حدوداٌ  ۴متر بر اثر نشست زمین در قسمت پذیرایی منزل مسکونی سقوط کرده که که منجر به مصدومیت فرد مذکور گردید که  با تلاش نیروها فرد مصدوم به خارج از چاه منتقل و تحویل عوامل اورژانس گردید.

4545
گزارش عملیات های چهارشنبه آخر سال۱۳۹۸

تعداد ماموریت های مرتبط با چهارشنبه آخر سال:

۱۹مورد عملیات مرتبط که عبارت اند ازحریق،درخت،ضایعت،باغ و…

تعداد خودرهای اعزامی ۲۲ دستگاه با ۶۶ نیروی عملیاتی در مدت زمان ۶ساعت و ۵۱دقیقه که در مناطق مختلف کرج انجام گردیده است

حریق-مسکونی
حادثه : حریق مسکونی

در ساعت ۲۲/۰۷ مورخ یکشنبه ۱۸اسفند ماه ۱۳۹۸ طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵  سازمانئ آتش نشانی و خدمات ایمین شهرداری کرج اعلام  حادثه حریق مسکونی در آدر س کرج-گاشهر -بلوار حدادی رامینمایند که سریعا” از نزدیکترین ایستگاهها خودروها و نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام و پس از رسسیدن به محل حادثه مشاهده شد که در طبقه چهارم ساختمانی ۴ طبقه بر اثر ترکیب مواد محترقه مجاور بخاری حریق ایجاد شده  ؛ که بامدیریت عملیات  حریق مذکور مهار و اطفاء گردید.متاسفانه حادثه فوق ۲ نفر مصدوم مذکر ۱۴ و ۱۲ ساله (سوختگی از ناحیه دست و صورت) در بر داشت که توسط نیروها منتقل و تحویل عوامل اورژانس گردید.

1 حادثه
حادثه : گازگرفتگی

در ساعت  ۱۰:۱۸ مورخ جمعه ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام حادثه گازگرفتگی  در آدرس کرج-حیدر آباد- را مینمایند که سریعا از نزدیکترین ایستگاه نیروها و خودروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که ساکنین در طبقه اول ساختمان ۶ طبقه ۲۵ واحدی به متراژ حدودا ۶۰ متر مربع که منجر به فوت فرد مذکر ۳۵ ساله و مصدومیت فرد مونث ۲۱ ساله گردید که با حضور نیروهای عملیاتی پس از بررسی و ایمن سازی محل مصدوم جهت انتقال به مراکز درمانی تحویل عوامل اورژانس و محل تحویل عوامل انتظامی گردید .

حادثه
حادثه : ریزش دیوار محبوس شدن افراد

در ساعت ۱۷:۰۷ مورخ پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ طی تماس تلفنی با سامانه  ۱۲۵ سازمان آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام حادثه ریزش دیواردر آدرس : کرج- بلوار کامیون داران شد که سریعا” نیروها و خودروهای عملیاتی از نزدیکترین ایستگاه به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده شد که ؛ براثر گودبرداری غیر اصولی  به ارتفاع ۱۰متر که منجر به محبوس شدن ۲ نفر مذکر (ایرانی ۴۲ ساله و تبعه افغان ۱۷ ساله) در زیر خاک شده بود  که با اعزام اکیپ های نجات از ۳  ایستگاه محبوس شدگان  رها سازی و تحویل عوامل اورژانس گردیدند.

khodro
حادثه : برخورد خودرو محبوس شدن فرد

در ساعت۱۹:۲۴ مورخ  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳طی تماس تلفنی با سامانه ۱۲۵ سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج اعلام حادثه برخورد یک دستگاه کامیونت ایسوزو با یک دستگاه خودرو خاور در آدرس:جاده مخصوص به سمت تهران بعد از پل مترو شد که بلافاصله از نزدیکترین ایستگاه نیروها و خودورهای عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه اعزام و پس از رسیدن به محل حادثه مشاهده که  هدایت کننده خودرو ایسوزو( مذکر ۳۵ ساله ) در خودرو محبوس گردیده که با  حضور و تلاش نیروهای عملیاتی فرد محبوس شده از داخل خودرو  رها سازی و تحویل عوامل اورژانس شد .